NORDENS LOVVÄRDA DYGDER

 

Denna förteckning över lovvärd etik är hämtad direkt från Nordeuropas folkkultur. Ingenting som är upptagit däri är någon modern åsikt utan härrör tvärtom från våra nordiska förfäders egna ord. Deras visdom och kunskap nedlades i sagorna och eddakvädena. Denna tankeskatt är vår källa. Det är en sannskyldig skattgruva av ”ädel och behaglig skönhet och högsint manlighet”, som Sparling kallar eddakvädena och sagorna i sin inledning till Morris och Magnússons engelska översättning av Völsungasagan. Dessa de nordiska folkens anor är källan till vad som anses vara lovvärt. Deras visdom är tidlös, och det som var lovvärt då är lovvärt nu. För en utförligare undersökning av denna etik, sådan den framträder i den nordiska äldre kulturen, hänvisas till Trúlög och Sögumal.

 

 

Vad är lovvärt?

 

  1. Att ge gåvor är lovvärt.

  2. Givmildhet är lovvärd.

  3. Måttlighet är lovvärd.

  4. Att i alla lägen behålla sinnesfriden är lovvärt

  5. Mod är lovvärt.

  6. Att söka det goda hellre än det onda är lovvärt.

  7. Gästfrihet är lovvärd.

  8. Hövlighet är lovvärd.

  9. Fördragsamhet är lovvärd.

10. Att söka visdom och kunskap är lovvärt.

11. Att värna friheten är lovvärt.

12. Arbetsamhet är lovvärd.

13. Vaksamhet är lovvärd.

14. Att skydda, föda och ha fördrag med sina närmaste är lovvärt.

15. Att visa aktning för äldre är lovvärt.

16. Trohet mot släkt och vänner är lovvärd.

17. Att hålla en ed är lovvärt.

18. Att hålla äktenskapet i helgd är lovvärt.

19. Att avstå från hån är lovvärt.

20. Att ej visa övermod är lovvärt.

21. Att hålla ätten, äran och rättvisan högre än guld är lovvärt.

22. Renlighet är lovvärd.

23. Att i alla lägen behålla sin värdighet är lovvärt.

24. God ordning är lovvärd.

25. Ståndaktighet är lovvärd.

26. Laglydnad är lovvärd.

27. Att i ärlig kamp pröva sitt stål mot en fiende är lovvärt.

28. Att visa de döda aktning är lovvärt.

29. Att såsom man aldrig slå en kvinna är lovvärt.

30. Att icke missbruka sin makt är lovvärt.

 

Översättning från engelskan av Lars Adelskogh.

Originalet hämtat från www.northvegr.org

Utlagt på internet den 17 december 2007.