Ur en predikan av Ibn al-Jauzi (1100-talet)

    Mina bröder, vet att den som arbetar väl i sina dagar, får sitt verk prisat, men att den som gör något dåligt i dem, går miste om sitt liv. Den som slarvar, får i morgon ångra sitt slarv. Och den som försummar arbetet för sin framtid, får se tillbaka med beklagande. Och den som har övergivit ledningen, får gråta, när han väl nått insikten. Ty det är bråda tider, som nu rinner undan, och dagarna rövas ifrån oss. Så skynda att leva din tid, innan den förgår, och fånga ditt liv, innan du dör.

Översättning från arabiskan av Lars Adelskogh

 

 

 

Utlagt på internet den 13 mars 2008.