Om författaren

 

Kevin MacDonald är professor i psykologi vid California State University i Long Beach. Hans forskning har inriktats på att utarbeta evolutionära synsätt i historia och utvecklingspsykologi. Efter att ha uppnått Mastersgraden i evolutionsbiologi, förvärvade han doktorsgraden i biobeteendevetenskaper vid University of Connecticut för ett arbete om beteendeutveckling hos vargar. Därefter erhöll han ett stipendium vid University of Illinois för att utföra forskning om föräldrars och barns lek. Hans forskning har inriktas på att utarbeta evolutionära synsätt inom utvecklingspsykologin. Han har skrivit fyra böcker: Social and Personality Development: An Evolutionary Synthesis (NY: Plenum, 1988), A People that Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy (Westport, CT: Praeger 1994), Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (Westport, CT 1998) och The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements (Westport, CT 1998), vilken här föreligger i svensk översättning.