20  Jorden behöver vårt uppror

“Allt som behövs för att det onda skall triumfera är att goda människor ingenting gör.” Edmund Burke.

 

En tusenmilaresa börjar med ett enda steg, och en förvandling av mänsklighetens förståelse kan börja med en enda tanke och en enda människas uppror.

Varje förbättring av mänsklighetens belägenhet har börjat med att någon gått emot strömmen och talat ut oavsett följderna. Denna någon finns inom oss alla. Upproret mot det ondas välde och viljan till ett gott liv för alla har sin början i människans ande.

Men vad är då uppror?

Ordet missförstås ofta. Många av dem som kommit för att häckla och håna mig när jag talat offentligt, har nog själva ansett sig som upproriska. Men de är systemets tjänare och gör exakt vad de programmerats att göra - motarbeta envar som börjar utmana systemet och dess styre. Öldrickning och hånskratt kan aldrig vara början till ett uppror. Andra ser det som uppror att föra krig mot staten. De i Nordirland, som dagligen dödar och skadar sina medmänniskor, anser sig nog göra uppror. Men återigen är de bara det luciferiska medvetandets marionetter, och antingen de är katoliker eller protestanter tjänar de brödraskapet, som i vanlig ordning arbetar genom båda sidorna i varje krig. Det uppror jag talar om handlar inte om väpnade resningar eller våld av något som helst slag. Det är ett uppror mot indoktrineringen och tankestyrningen; en vägran att en enda minut längre vara programmerad med de “värden” som superrobotarna inom politiken, ekonomin, vetenskapen, religionen och brödraskapet tvingat på oss.

Att tänka dina egna tankar och att ha självtilliten och modet att leva efter vad du själv tänker - det är uppror.

Ur detta springer förändringen av livet på Jorden i alla avseenden. Ett sådant uppror kommer under denna övergångstid att yttra sig i vägran att samarbeta med systemet och brödraskapseliten. Människor som vaknar kommer att finna ut sätt att i möjligaste mån göra sig oberoende av dess nedbrytande bedrägerier. De kommer att äga modet att tala ut, högt och tydligt, ty de vet att robotarnas uppror inte kan hejdas. Det är inte min sak att säga åt människor vad de skall göra. Det har jag varken vilja eller lust till. Men jag stöder den kampanj för icke‑samarbete och fredligt motstånd som börjar komma i gång över allt i världen. Jag tror att den fortsätter att växa och att den kan yttra sig i bland annat:

* Bojkott av alla banker, som skapar pengar av ingenting och tar ränta på dem. Jag hoppas att människor tar ut sina pengar ur dessa banker och även vägrar att betala ränta på sina lån. Det senare be­slutet måste samordnas vä,l så att miljoner gör det samtidigt.

* Stöd till lokala räntefria banker och annat etiskt bankväsen, som investerar i projekt avsedda att förbättra människornas och planetens liv.

* Vägran att samarbeta med och i skolor, högskolor, universitet och statsdepartement i varje land, tills vi får ett fritt flöde av information om vad som egentligen pågår i hemlighet och alla fakta läggs på bordet.

* Återkommande sittstrejker, fredliga ockupationer och massprotester vid regeringskanslierna i alla länder, särskilt nyckelländerna Förenta staterna, Ryssland, Australien, Japan, EU:s medlemsländer samt Förenta nationerna.

* Fredliga störningar och avbrott av alla officiella högtidligheter i alla stater, tills vi får veta sanningen, och stängning av parlament och riksdagar genom massiva sittstrejker och blockeringar av tillfartsvägar och entreer.

* Massivt fredligt motstånd mot projekt som skadar miljön. Om myndigheterna får möta sådana protester överallt, måste de lyssna och tänka om.

* Bojkott av alla rättegångar, som kan bli följden av dylika aktioner, och massiva sittstrejker vid domstolarna för att också avbryta sådana rättegångar.

* Bombardemang av radions telefonväkterier och liknande program med frågor och information om den hemliga regeringen och vad vi kan göra för att stoppa dess manipulerande.

* Protester och sittstrejker vid massmediernas huvudkontor med krav på att de slutar att vara springpojkar åt brödraskapet och börjar ge folket sanningen. Köp‑ och prenumerationsbojkott av tidningar, som med sin tystnad tjänar systemet.

* Motsvarande vid frimurarnas huvudbyggnader och filialer i varje land och omedelbart utträde ur orden av alla frimurare, som inte längre vill utnyttjas som front för manipuleringen av världen. Detsamma gäller naturligtvis andra hemliga brödraskap.

* Vägran att rösta på eller stödja någon politiker, som antingen själv är medlem i en hemlig organisation eller står nära någon som är det eller vägrar att uppge huruvida han eller hon är medlem. Vägran att rösta på eller stödja någon politiker som är medlem i någon av brödraskapets täckorganisationer, såsom Utrikespolitiska rådet, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen och Kungliga institutet för internationella frågor. (Uppgifter om hittills identifierade svenska, danska, norska, finländska och isländska medlemmar av dessa täckorganisationer redovisas i en särskild Efterskrift till denna bok, Red. anm.)

De tre rättesnörena i detta arbete är: fredligt, beslutsamt och återkommande. De som med full vetskap eller, oftast, ovetande tjänar de makter som styr oss, förtjänar inte vårt hat. De behöver vår kärlek, och vi kan protestera med glädje, med humor, med ett skratt på läpparna. De vet inte vad de gör och de sitter i fängelset, de också. Jag tycker alltid det är sorgligt att se hur en del av dem som protesterar mot den yttersta högerns verksamheter gör det med aggression och hat i hjärtat – alldeles samma slags känslor som driver den yttersta högern själv. Det är med kärlek vi måste protestera, eftersom det är denna energi vi vill sprida över världen. Men vår kärlek får inte vara blind, den måste vara förenad med sunt förnuft och kunskap. Vi får inte glömma att i brödraskapets värld är svart vitt och vitt svart. Kom också detta ihåg: den som tiger samtycker. Det är hög tid att tänka efter, söka kunskap, ta ansvar, tala och handla emot det tysta, hemliga tyranniet. Brödraskapet är väl medvetet om vilket hot mot dess strävan som ligger i att människor tänker själva och skrider till handling:

 

“Vi vill motverka varje slags personligt initiativ som kan hindra vår sak. Det finns inget farligare än det personliga initiativet; om detta drivs av genialitet, kan det uträtta mer än miljoner människor bland vilka vi sått splittring.” (Ur Illuminaternas protokoll nr 5)

 

Varje människa betyder något, varje människa kan göra en insats. Vi är varken hjälplösa eller maktlösa, brödraskapet är inte allsmäktigt och världens elände är inte ohjälpligt. Allt beror på vår vilja och beslutsamhet. Om vi vill se idel problem eller idel lösningar, beror på oss själva och vårt sätt att tänka.

Om vi skall återge Jorden friheten, måste vi börja på allvar ansätta systemet så, att det fattar att robotarna inte längre samarbetar, inte längre finner sig i lögn och manipulation. Vi är miljarder, och de som driver den hemliga världsregeringen är ett mycket litet fåtal. De kan inte påtvinga oss sin vilja med mindre vi låter dem göra det. Vill du vara robot eller vill du göra uppror? Du får välja ettdera, och något tredje däremellan finns inte.

Uppror kan förefalla vara motsatsen till frid och kärlek, men det tror jag inte att det är annat än ytligt sett. På många ställen i denna bok har jag starkt ifrågasatt de tankemönster som styr ekonomin, politiken, massmedierna, vetenskapen, religionen och delar av new age. Några läsare kan uppfatta detta som dömande. Men vi är alla ansvariga för det som hänt sedan Atlantis, och vi har alla gjort sådant som vi nog önskar ogjort. Ingen av oss behöver känna sig vara bättre än andra och döma dem från någon inbillad högre ståndpunkt. Att tala ut mot negativa tankemönster, som vi alla är mer eller mindre offer för, innebär inget dömande. Och vad är för resten kärlek? Är det kärlek att för sinnesfridens skull inte vilja inse vad dessa tankemönster gör mot människorna och planeten? Är det kärlek att säga att allt är gott och väl och det inte behövs någon förändring av vårt sätt att leva och vara? Är det kärlek att avstå från att säga sådant som kan göra en del människor upprörda, om det är enda sättet att få många fler att bli medvetna om faror och utnyttjande? Jag tror inte det. Det finns tillfällen, då kärlek är att kalla saker vid deras rätta namn, om det behövs för att få en positiv förändring till stånd. Ett av de viktigaste kanaliserade budskap jag fått löd:

 

“Sann kärlek ger inte alltid föremålet vad det önskar få, men den ger alltid vad som är bäst för det.”

 

Eller, med en ödmjukare formulering: vad vi tror är bäst för det. Jag har träffat många människor som tycker att protester och direkta aktioner, också av det fredliga slag som jag förordar, är kärlekslöshet. Jag håller inte med, och jag anser att såvida vi inte sätter i gång en kampanj för ickesamarbete med systemet, ger vi brödraskapseliten fria händer att göra oss en del mycket obehagliga saker. I denna bok har några sådana negativa saker behandlats, men det har inte varit för att skrämma läsaren utan för att informera, varna och ge det nödvändiga underlaget för handling. Var inte rädd. En ny gryning randas snart och med den slutet på sådana hemskheter.

Vi står på tröskeln till en ofattbar förändring, då Moder Jord återtar sin plats i universum och höjer sin medvetenhet till en högre dimension av kärlek och harmoni. När du tänker på allt det underbara som ändå finns i världen, trots alla uppenbart negativa ting, tänk då vidare på hurdant livet kommer att vara, när störningarna och disharmonin inte finns längre. Den dagen är nära. Vi kommer att inse sanningen att mänskligheten inte är vare sig ond eller dum, utan god, kärleksfull och klok; full av skaparkraft och god vilja, som den brinner av iver att få uttrycka. Ibland kanske det inte förefaller så, men det har också sina orsaker, som vi sett, och det skede då den luciferiska medvetenheten har sitt tillfälle är nästan förbi.

Vi skall älska Jorden och älska varandra. Vi skall älska dem som älskar oss och älska dem som hatar oss. Vi skall inte välja mellan dem, ty vi är de och de är vi och vi är alla ett. Vi är varandra, och den sanningen, som vi en gång ägt, träder åter fram i vårt medvetande. Öppna ditt hjärta, följ ditt hjärta, och ditt liv och allt liv på denna planet kommer att förvandlas.

Vi är här för att förändra världen. Vi har valt att komma hit och vår tid har kommit. Vi kan inte, och vi skall inte, misslyckas.